PROGRAMY ZDRAVOTNÍ PÉČE

1. PROGRAM PRO DOSPĚLÉ

DIAMANT

Plně osobní přístup zajištěný speciálním týmem

ZÁKLADNÍ SLUŽBY

 • Vysoce individualizovaná 24hodinová péče speciálního týmu (hlavní lékař, zdravotní sestra,   recepční) poskytovaná pouze omezenému počtu klientů programu Diamant
 • Zprostředkování a organizace komplexních zdravotních služeb od prevence přes diagnostiku a léčbu až po rehabilitaci na jediném místě s minimalizací časových ztrát
 • Komplexní péče osobního lékaře zahrnuje průběžné sledování zdravotního stavu klienta a léčebného procesu v rámci polikliniky i u spolupracujících ambulantních a nemocničních poskytovatelů, při hospitalizaci zajištění návštěvy osobního lékaře v Nemocnici Na Homolce (v programu Diamant zajišťuje péči hlavní lékař kliniky)
 • Plně digitalizované vedení osobní zdravotní dokumentace přístupné všem ošetřujícím lékařům i klientovi prostřednictvím vysoce zabezpečeného online připojení
 • Žádné doplatky za péči hrazenou zdravotními pojišťovnami
 • Výrazné slevy na péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami
 • Výjezdy lékaře po území hl. m. Prahy bez omezení a bez poplatku (nenahrazuje RZP)
 • Ústavní pohotovostní služba v Nemocnici Na Homolce
 • Poskytnutí výpisu ze zdravotnické dokumentace v anglickém a německém jazyce zdarma

PROHLÍDKY / LÉKY

 • Organizace vstupní a pravidelné rozšířené preventivní prohlídky (1x ročně), kterou zajišťuje hlavní lékař podle zdravotního stavu a rizikových faktorů klienta pomocí kontinuálního sledování nejaktuálnějších poznatků při analýze genetického vyšetření
 • Rozvoz dlouhodobě užívaných léků po území hl. města Prahy na vyžádání klienta (v pracovních dnech)
 • Slevy nebo plná úhrada léků, zdravotních pomůcek a dalších léčebných úkonů, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a jež lékaři považují pro klienty za přínosné

HOSPITALIZACE

 • Organizace transportu klienta sanitním vozem do zdravotnického zařízení na základě pokynu ošetřujícího lékaře
 • V případě potřeby hospitalizace v Nemocnici Na Homolce nebo v našich smluvních zdravotnických zařízeních
 • Při pobytu v Nemocnici Na Homolce zajištění služeb recepce a poskytnutí asistence podle potřeb klienta, v průběhu hospitalizace pravidelné návštěvy recepční
 • Hospitalizace na nadstandardním pokoji v nemocnicích po celé ČR (10 dní ročně zdarma)

OČKOVÁNÍ

 • Rozšířené očkování, zajištění očkování při cestě do zahraničí nebo v případě jiných potřeb klienta (očkování i očkovací látky zdarma)

DALŠÍ SLUŽBY

 • Široké spektrum benefitů pro program Diamant podle aktuální nabídky

2. PROGRAM PRO DOSPĚLÉ

SAFÍRA

Aktivní řízení fyzického i psychického zdravotního stavu

ZÁKLADNÍ SLUŽBY

 • Zprostředkování a organizace komplexních zdravotních služeb od prevence přes diagnostiku a léčbu až po rehabilitaci na jediném místě s minimalizací časových ztrát
 • Služby recepce a pohotovostních lékařů na telefonu 24 hodin denně, k dispozici také e-mailový servis (organizace veškeré péče a odpovídání na dotazy, zprostředkování kontaktu na ostatní zdravotnická zařízení, atd.)
 • Komplexní péče osobního lékaře zahrnuje průběžné sledování zdravotního stavu klienta a léčebného procesu v rámci polikliniky i u spolupracujících ambulantních a nemocničních poskytovatelů, při hospitalizaci zajištění návštěvy osobního lékaře v Nemocnici Na Homolce
 • Plně digitalizované vedení osobní zdravotní dokumentace přístupné všem ošetřujícím lékařům i klientovi prostřednictvím vysoce zabezpečeného online připojení
 • Výrazné slevy na péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami
 • V případě nutnosti zajištění výjezdu zdravotnického pracovníka, 6 výjezdů po území hl. města Prahy ročně zdarma, jinak v ceně 5.000 Kč včetně DPH (nenahrazuje RZP)
 • Ústavní pohotovostní služba v Nemocnici Na Homolce
 • Poskytnutí výpisu ze zdravotnické dokumentace v anglickém a německém jazyce zdarma

PROHLÍDKY / LÉKY

 • Organizace vstupní a pravidelné rozšířené preventivní prohlídky, individualizované podle zdravotního stavu klienta, případně podle genetického vyšetření (1x ročně)
 • Rozvoz dlouhodobě užívaných léků po území hl. města Prahy na vyžádání klienta (v pracovních dnech)
 • Slevy nebo plná úhrada léků, zdravotních pomůcek a dalších léčebných úkonů, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a jež lékaři považují pro klienty za přínosné

HOSPITALIZACE

 • Organizace transportu klienta sanitním vozem do zdravotnického zařízení na základě pokynu ošetřujícího lékaře
 • V případě potřeby hospitalizace v Nemocnici Na Homolce nebo v našich smluvních zdravotnických zařízeních
 • Při pobytu v Nemocnici Na Homolce zajištění služeb recepce a poskytnutí asistence podle potřeb klienta, v průběhu hospitalizace pravidelné návštěvy recepční
 • Hospitalizace na nadstandardním pokoji v nemocnicích v celé ČR (5 dní ročně zdarma)

OČKOVÁNÍ

 • Rozšířené očkování pro ČR (očkování i očkovací látky zdarma), při cestě do zahraničí sestavení očkovacího plánu

DALŠÍ SLUŽBY

Vybrané benefity pro program Safír podle aktuální nabídky

3. PROGRAM PRO DOSPĚLÉ

GRANÁT

Organizace a zprostředkování individuální zdravotní péče

ZÁKLADNÍ SLUŽBY

 • Zprostředkování a organizace komplexních zdravotních služeb od prevence přes diagnostiku a léčbu až po rehabilitaci na jediném místě s minimalizací časových ztrát
 • Služby recepce a pohotovostních lékařů na telefonu 24 hodin denně, k dispozici také e-mailový servis (organizace veškeré péče a odpovídání na dotazy, zprostředkování kontaktu na ostatní zdravotnická zařízení, atd.)
 • Péče osobního lékaře zahrnuje průběžné sledování zdravotního stavu pacienta
 • Plně digitalizované vedení osobní zdravotní dokumentace přístupné všem ošetřujícím lékařům i klientovi prostřednictvím vysoce zabezpečeného online připojení
 • Žádné doplatky za péči hrazenou zdravotními pojišťovnami
 • Výrazné slevy na péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami
 • V případě nutnosti výjezd zdravotnického pracovníka po území hl. m. Prahy v ceně 5.000 Kč včetně DPH (nenahrazuje RZP)
 • Ústavní pohotovostní služba v Nemocnici Na Homolce

PROHLÍDKY / LÉKY

 • Zajištění komplexní vstupní prohlídky a standardní preventivní prohlídky (1x ročně)
 • Zajištění receptů na dlouhodobě užívané léky na recepci kliniky (v pracovních dnech)

HOSPITALIZACE

 • Organizace transportu klienta sanitním vozem do zdravotnického zařízení na základě pokynu ošetřujícího lékaře
 • V případě potřeby hospitalizace v Nemocnici Na Homolce nebo v dalších smluvních zdravotnických zařízeních
 • Při pobytu v Nemocnici Na Homolce zajištění služeb recepce a poskytnutí asistence podle potřeb klienta, v průběhu hospitalizace pravidelné návštěvy recepční

OČKOVÁNÍ

 • Doplňkové očkování do zahraničí (za úhradu preparátu)

4. PROGRAM PRO DĚTI

SAFÍR JUNIOR

Aktivní řízení správného vývoje a zdravotního stavu dítěte

ZÁKLADNÍ SLUŽBY

 • Zprostředkování a organizace komplexních zdravotních služeb od prevence přes diagnostiku a léčbu až po rehabilitaci na jediném místě s minimalizací časových ztrát
 • Služby recepce a pohotovostních lékařů na telefonu 24 hodin denně, k dispozici také e-mailový servis (organizace veškeré péče a odpovídání na dotazy, zprostředkování kontaktu na ostatní zdravotnická zařízení, atd.)
 • Komplexní péče osobního lékaře zahrnuje plně individuální a kontinuální sledování zdravotního stavu a léčebného procesu malého pacienta v rámci polikliniky i u spolupracujících ambulantních a nemocničních poskytovatelů, při hospitalizaci na Klinice dětí a dorostu Na Karlově zajištění návštěv osobního lékaře
 • Plně digitalizované vedení osobní zdravotní dokumentace přístupné všem ošetřujícím lékařům i rodičům dítěte prostřednictvím vysoce zabezpečeného online připojení
 • Žádné doplatky za péči hrazenou zdravotními pojišťovnami
 • Výrazné slevy na péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami
 • V případě nutnosti výjezd zdravotnického pracovníka, 6 výjezdů po území hl. m. Prahy ročně zdarma, jinak v ceně 5.000 Kč včetně DPH (nenahrazuje RZP)
 • Ústavní pohotovostní služba v Nemocnici Na Homolce a na Klinice dětí a dorostu Na Karlově

PROHLÍDKY / LÉKY

 • Organizace vstupní prohlídky a rozšířených preventivních prohlídek zaměřených na sledování vývoje dítěte, které jsou zajišťovány v častějších intervalech než v jiných zdravotnických zařízeních
 • Rozvoz dlouhodobě užívaných léků po území hl. města Prahy na vyžádání klienta (v pracovních dnech)
 • Slevy nebo plná úhrada léků, zdravotních pomůcek a dalších léčebných úkonů, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a jež lékaři považují pro klienta za přínosné

HOSPITALIZACE

 • Organizace transportu dětského klienta sanitním vozem do zdravotnického zařízení na základě pokynu ošetřujícího lékaře
 • V případě potřeby hospitalizace na Klinice dětí a dorostu Na Karlově nebo v dalších smluvních zdravotnických zařízeních
 • Hospitalizace v nadstandardním pokoji v nemocnicích v celé ČR (5 dní ročně zdarma)

OČKOVÁNÍ

 • Aktivní sledování očkovacího kalendáře
 • Rozšířené očkování pro ČR (očkování i očkovací látky zdarma), při cestě do zahraničí sestavení očkovacího plánu

DALŠÍ SLUŽBY

Vybrané benefity pro program Safír podle aktuální nabídky

5. PROGRAM PRO DĚTI

GRANÁT JUNIOR

Organizace a zprostředkování individuální zdravotní péče pro děti

ZÁKLADNÍ SLUŽBY

 • Zprostředkování a organizace komplexních zdravotních služeb od prevence přes diagnostiku a léčbu až po rehabilitaci na jediném místě s minimalizací časových ztrát
 • Služby recepce a pohotovostních lékařů na telefonu 24 hodin denně, k dispozici také e-mailový servis (organizace veškeré péče a odpovídání na dotazy, zprostředkování kontaktu na ostatní zdravotnická zařízení, atd.)
 • Zajištění komplexní pediatrické péče s osobním přístupem 24 hodin denně
 • Plně digitalizované vedení osobní zdravotní dokumentace přístupné všem ošetřujícím lékařům i rodičům dítěte prostřednictvím vysoce zabezpečeného online připojení
 • Žádné doplatky za péči hrazenou zdravotními pojišťovnami
 • Výrazné slevy na péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami
 • V případě nutnosti výjezd zdravotnického pracovníka po území hl. m. Prahy v ceně 5.000 Kč včetně DPH (nenahrazuje RZP)
 • Ústavní pohotovostní služba v Nemocnici Na Homolce a na Klinice dětí a dorostu Na Karlově

PROHLÍDKY / LÉKY

 • Zajištění komplexní vstupní a pravidelných standardních prohlídek
 • Zajištění receptů na dlouhodobě užívané léky na recepci kliniky (v pracovních dnech)

HOSPITALIZACE

 • Organizace transportu dětského klienta sanitním vozem do zdravotnického zařízení na základě pokynu ošetřujícího lékaře
 • V případě potřeby hospitalizace na Klinice dětí a dorostu Na Karlově nebo v dalších smluvních zdravotnických zařízeních

OČKOVÁNÍ

 • Aktivní sledování očkovacího kalendáře

6. PROGRAM PRO FIRMY

Komplexní lékařské služby zacílené na zdravotní potřeby zaměstnanců firem

ZÁKLADNÍ SLUŽBY

 • Vysoce individualizovaná 24hodinová péče speciálního týmu (hlavní lékař, zdravotní sestra, recepční) poskytovaná pouze omezenému počtu klientů programu Diamant
 • Zprostředkování a organizace komplexních zdravotních služeb od prevence přes diagnostiku a léčbu až po rehabilitaci na jediném místě s minimalizací časových ztrát
 • Komplexní péče osobního lékaře zahrnuje průběžné sledování zdravotního stavu klienta a léčebného procesu v rámci polikliniky i u spolupracujících ambulantních a nemocničních poskytovatelů, při hospitalizaci zajištění návštěvy osobního lékaře v Nemocnici Na Homolce (v programu Diamant zajišťuje péči hlavní lékař kliniky)
 • Plně digitalizované vedení osobní zdravotní dokumentace přístupné všem ošetřujícím lékařům i klientovi prostřednictvím vysoce zabezpečeného online připojení
 • Žádné doplatky za péči hrazenou zdravotními pojišťovnami
 • Výrazné slevy na péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami
 • Výjezdy lékaře po území hl. m. Prahy bez omezení a bez poplatku (nenahrazuje RZP)
 • Ústavní pohotovostní služba v Nemocnici Na Homolce
 • Zajištění mezinárodní zdravotní asistenční služby při pobytu v zahraničí

PROHLÍDKY / LÉKY

 • Organizace vstupní a pravidelné rozšířené preventivní prohlídky (1x ročně), kterou zajišťuje hlavní lékař podle zdravotního stavu a rizikových faktorů klienta pomocí kontinuálního sledování nejaktuálnějších poznatků při analýze genetického vyšetření
 • Rozvoz dlouhodobě užívaných léků po území hl. města Prahy na vyžádání klienta (v pracovních dnech)
 • Slevy nebo plná úhrada léků, zdravotních pomůcek a dalších léčebných úkonů, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a jež lékaři považují pro klienty za přínosné

HOSPITALIZACE

 • Organizace transportu klienta sanitním vozem do zdravotnického zařízení na základě pokynu ošetřujícího lékaře
 • V případě potřeby hospitalizace v Nemocnici Na Homolce nebo v dalších smluvních zdravotnických zařízeních
 • Při pobytu v Nemocnici Na Homolce zajištění služeb recepce a poskytnutí asistence podle potřeb klienta, v průběhu hospitalizace pravidelné návštěvy recepční
 • Hospitalizace na nadstandardním pokoji v nemocnicích po celé ČR (10 dní ročně zdarma)

OČKOVÁNÍ

 • Rozšířené očkování, zajištění očkování při cestě do zahraničí nebo v případě jiných potřeb klienta (očkování i očkovací látky zdarma)

DALŠÍ SLUŽBY

 • Pracovně lékařské služby pro zaměstnance v ceně programu
 • Vybrané benefity dle zvoleného programu a podle aktuální nabídky
 • Kartouzská 3274/10
 • Praha 5 - Smíchov
 • 150 00
 • Program Health Plus se nachází v blízkosti obchodního centra Nový Smíchov a je přístupný od zadního východu směrem na ulici Kartouzská. Nachází se na okraji areálu polikliniky v pavilonu JIH. Místo je dopravně snadno dostupné metrem linky B (stanice Anděl), tramvají č. 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13 16, 20 a 21 (zastávka Anděl) či autobusem č. 123, 167 a 191 (zastávka Anděl). Pro klienty je zajištěno parkování na soukromém parkovišti v areálu polikliniky.
 • mapa

Kontaktní osoby

Otevírací doba

 • Po 7:0020:00
 • Út 7:0018:00
 • St 7:0017:00
 • Čt 7:0018:00
 • 7:0016:00
 • Máme právě otevřeno

Napište nám

Povinná pole

Vyplněním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zodpovězení mého dotazu. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete zde.